Skatterådgivning

Skatterådgivning

Vår rådgivning inom företagsbeskattning är inriktad mot ägarledda företag, där vi sätter företagsledaren i centrum. Vi anser att duktigt entreprenörskap skall avspegla sig, inte bara i ett välmående företag utan också i företagsledarens egen ekonomi. Både under verksamhetstiden och när det en dag blir dags för exit, genom generationsskifte eller annan form av företagsöverlåtelse.

Vi upprättar självdeklarationer för alla företagsformer och privatpersoner.

Medlemmar i LR Revision

Vi är från 2013 medlemmar i LR Revision, som är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med över 50 lokalkontor runtom i Sverige. LR Revision arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har LR Revision fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.