Revision

Revision

Vi granskar, bedömer och uttalar oss om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning. Med hjälp av moderna arbetsverktyg kan vi genomföra revisionen på ett effektivt sätt. Underlaget gör det möjligt för oss att ge företagsledningen värdefull ekonomisk information.

• Revision i aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar
• Revision i bostadsrättsföreningar, idéella föreningar och stiftelser
• Övrig revision
• Granskning av prospekt och regionalpolitiska stöd

Medlemmar i LR Revision

Vi är från 2013 medlemmar i LR Revision, som är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med över 50 lokalkontor runtom i Sverige. LR Revision arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har LR Revision fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.