Redovisning

Redovisning

Vi hjälper dig med redovisningen och andra administrativa rutiner så att du får mer tid för att sälja och utveckla ditt företags produkter och tjänster. Detta oavsett om du driver din verksamhet som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

Vi skräddarsyr din administration efter dina behov. Vi hjälper dig med att bygga upp rutiner så att du får ett effektivt flöde av information och anpassade ekonomiska rapporter.

Vi utför ekonomiservicetjänster både på ditt kontor och hos oss
• Registering av verifikat, reskontrahantering, uppbördsredovising
• Löneadministration
• Ekonomistyrning
• Lönsamhetsmätning, affärsutveckling, verksamhetsstyrning, prognoser, kalkyler
• Redovisningsfrågor
• Period- och årsbokslut, årsredovisningar, redovisningsrutiner, bolagsbildningsfrågor

Medlemmar i LR Revision

Vi är från 2013 medlemmar i LR Revision, som är ett nätverk av lokalt ägda revisionsbyråer, med över 50 lokalkontor runtom i Sverige. LR Revision arbetar främst med små och medelstora företag. Samtidigt har LR Revision fördelen av en gemensam organisation som ger tillgång till specialister, kompetensutveckling och ett internationellt kontaktnät.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.