Om oss

Om Redovis Revision

RedoVis är specialiserat på redovisningstjänster för företag som ditt. Med en stor erfarenhet av redovisning, revision och företagande har vi den bästa möjliga kompetens för att hjälpa dig skapa förutsättningar för goda affärer och tillväxt.

Vi kan föreslå kostnads- och tidsbesparande rutiner för bokföring och internkontroll i ditt företag. Vara din diskussionspartner i både stora affärer och vardagliga ärenden. Och givetvis – genom revision skapa trovärdighet och affärsmöjligheter åt ditt företag.

Utöver bred och djup kompetens inom revision och företagande får du vårt helhjärtade engagemang i dina och ditt företags problem och möjligheter.

Vi är en liten revisionsbyrå och kan därför alltid ge dig personlig service. Du får också tillgång till RedoVis omfattande kontaktnät av kompletterande experter.

Personalen

RedoVis består idag utav 11 medarbetare varav 2 är auktoriserade revisorer och 2 är auktoriserade redovisningskonsulter.

Skydd och integritet vid behandling av personuppgifter

För oss är skyddet av personlig integritet viktigt. När vår byrå hjälper våra kundföretag med t.ex.
löner, redovisning, skattefrågor och annan rådgivning hanterar vi personuppgifter för kundföretagets
räkning. I revisions‐ och andra granskningsuppdrag kommer vi självständigt att hantera personuppgifter.

Oberoende av uppdrag behöver vi hantera personuppgifter för vår egen administration och
uppfylla olika regler, t.ex. för att utvärdera våra uppdrag.

Klicka här för att läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.