Affärsrådgivning

Affärsrådgivning

För riktigt bra rådgivning, både för dig som ägare och för bolaget, krävs mer än att titta på siffror. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp och utgå från hela företaget. På så sätt kan vi optimera både er och företagets lönsamhet.

I vårt rådgivande arbete lägger vi stor vikt vid att analysera ditt företag. Vi ser till både företagets och företagarens bästa, och tittar på helheten: produkter, människor, lönsamhet, kvalitet i ekonomisk information och så vidare. På så sätt får vi en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling, till exempel genom att ställa de viktiga frågorna och ta fram underlagen inför besluten.

Vi analyserar inte bara det föregående året, utan kan även hjälpa dig med att se framåt och göra analyser och antaganden. Det kan röra budget, att ta fram underlag för kontakter med kreditgivare, bedöma effekterna av prisförändringar, investeringar eller nyanställningar.

Genom att titta på hur omvärlden ser ut, analysera trender i branschen och se på vilka konsekvenser ett beslut kan få på kort och lång sikt, kan våra medarbetare vara värdefulla resurser. Vi gör konkurrens- och benchmarking-analyser. Du får även råd inom många viktiga områden, till exempel ekonomisk planering, skatter och IT. Vi kan också hjälpa dig med kontakter till banker, kreditbolag och myndigheter.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.